1000 شانه 8 رنگ

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10054فرش 1000 شانه طرح 10054

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۰۵۴ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان 1,530,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش 1000 شانه طرح 10054فرش 1000 شانه طرح 10054

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۰۵۴ زمینه کرم

  1,555,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10097فرش 1000 شانه طرح 10097

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۰۹۷ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10097فرش 1000 شانه طرح 10097

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۰۹۷ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10097فرش 1000 شانه طرح 10097

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۰۹۷زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10144فرش 1000 شانه طرح 10144

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۴۴

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش 1000 شانه طرح 10146فرش 1000 شانه طرح 10146

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۴۶ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش 1000 شانه طرح 10146فرش 1000 شانه طرح 10146

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۴۶ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10146فرش 1000 شانه طرح 10146

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۴۶ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش 1000 شانه طرح 10151فرش 1000 شانه طرح 10151

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۵۱ زمینه سرمه ای

  1,590,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش 1000 شانه طرح 10151فرش 1000 شانه طرح 10151

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۵۱ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10151فرش 1000 شانه طرح 10151

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۵۱ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10161فرش 1000 شانه طرح 10161

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۶۱ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش 1000 شانه طرح 10161فرش 1000 شانه طرح 10161

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۶۱ زمینه کرم

  1,600,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش 1000 شانه طرح 10162فرش 1000 شانه طرح 10162

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۶۲ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10162فرش 1000 شانه طرح 10162

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۶۲ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10163فرش 1000 شانه طرح 10163

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۶۳ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10163فرش 1000 شانه طرح 10163

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۶۳ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش 1000 شانه طرح 10164فرش 1000 شانه طرح 10164

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۶۴ زمینه سرمه ای

  1,580,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10164فرش 1000 شانه طرح 10164

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۶۴ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10171فرش 1000 شانه طرح 10171

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۷۱

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

   

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10172فرش 1000 شانه طرح 10172

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۷۲

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10177فرش 1000 شانه طرح 10177

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۷۷

  1,630,000 تومان 1,530,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10178فرش 1000 شانه طرح 10178

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۷۸ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10183فرش 1000 شانه طرح 10183

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۸۳ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10184فرش 1000 شانه طرح 10184

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۸۴ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10189فرش 1000 شانه طرح 10189

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۸۹ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  • فرش ۶ متری ( ۳*۲ )
  • فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )
  • فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )
  • و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  • درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
  • شانه : ۱۰۰۰
  • تراکم : ۳۰۰۰
  • جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده
  • ارتفاع نخ خاب: ۲±۸
  • تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  • ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی
  • ضمانت بازگشت وجه : ده روزه
  • خرید بدون واسطه و مستقیم
  • ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل
  • گواهینامه استاندارد ملی ایران
 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10191فرش 1000 شانه طرح 10191

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۹۱

  1,630,000 تومان 1,530,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10193فرش 1000 شانه طرح 10193

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۹۳ زمینه آبی

  1,630,000 تومان 1,530,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10193فرش 1000 شانه طرح 10193

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۹۳ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش 1000 شانه طرح 10198فرش 1000 شانه طرح 10198

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۱۰۱۹۸

  1,630,000 تومان 1,530,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

   

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

   

  —————————————————————–

   

  مشخصات فرش

   

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

   

  —————————————————————–

   

  دیگر مشخصات

   

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6016فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6016

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۶۰۱۶ زمینه روناسی

  1,570,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6016فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6016

  فرش ۱۰۰۰ شانه طرح ۶۰۱۶ زمینه سرمه ای

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6015فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6015

  فرش ماشینی ۱۰۰۰ شانه طرح ۶۰۱۵

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد موجود : ۴*۳ (۱۲ متری), ۳٫۵*۲٫۵ (۹ متری), ۳*۲ (۶ متری)

  شانه فرش : ۱۰۰۰ شانه

  تراکم فرش : ۳۰۰۰

  تعداد رنگ : ۸ رنگ واقعی

 • حراج!
  فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6016فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6016

  فرش ماشینی ۱۰۰۰ شانه طرح ۶۰۱۶ زمینه کرم

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  فرش ۶ متری ( ۳*۲ )

  فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )

  فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )

  و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)

  شانه : ۱۰۰۰

  تراکم : ۳۰۰۰

  جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده

  ارتفاع نخ خاب: ۲±۸

  تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی

  ضمانت بازگشت وجه : ده روزه

  خرید بدون واسطه و مستقیم

  ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل

  گواهینامه استاندارد ملی ایران

 • حراج!
  فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6030فرش ماشینی 1000 شانه طرح 6030

  فرش ماشینی ۱۰۰۰ شانه طرح ۶۰۳۰ زمینه آبی

  1,630,000 تومان 1,550,000 تومان

  ابعاد فرش ماشینی

  • فرش ۶ متری ( ۳*۲ )
  • فرش ۹ متری ( ۳٫۵*۲٫۵ )
  • فرش ۱۲ متری ( ۴*۳ )
  • و تمامی ابعاد استاندارد

  —————————————————————–

  مشخصات فرش

  • درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
  • شانه : ۱۰۰۰
  • تراکم : ۳۰۰۰
  • جنس نخ خاب : ۱۰۰ % اکرولیک هیت ست شده
  • ارتفاع نخ خاب: ۲±۸
  • تعداد رنگ :۸ رنگ واقعی

  —————————————————————–

  دیگر مشخصات

  • ضمانت محصول: دارای ضمانت نامه کتبی
  • ضمانت بازگشت وجه : ده روزه
  • خرید بدون واسطه و مستقیم
  • ضمانت عودت بی قید و شرط وجه در صورت وجود مشکل
  • گواهینامه استاندارد ملی ایران